แจ้งข้อร้องเรียน

แจ้งข้อร้องเรียน

ผู้ต้องการแจ้งข้อร้องเรียนสามารถเลือกช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน มี 2 ช่อง ดังนี้

  • ส่งข้อร้องเรียนออนไลน์ (ที่นี่)
  • แจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

*หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ (สายตรง) : 02-312-6403

ส่งข้อร้องเรียนออนไลน์