ติดต่อเรา

ติดต่อตามหน่วยงาน

เรื่องที่ติดต่อ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
 ควบคุมดูแลงานแผนกรับนักศึกษา กันต์ฤทัย เมฆสุทร (ปุ๊ก) 1506
 แนะแนวการรับเข้าศึกษา ญาดา ศรัทธาธรรมเลิศ (จ๋า) 1187
 ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ตระกูลพันธ์ มากสัมพันธ์ (ซู) 1139
 จัดทำคู่มือการศึกษา ภัทรกุล ดุษฎี (เต๋อ) 1186
 เรื่องที่ติดต่อ   ผู้รับผิดชอบ   หมายเลขโทรศัพท์ 
 ควบคุมดูแลงานแผนกระเบียน   จักรพงษ์ ชูวงษ์วัฒนะ (อั้ม)  1466
 ตารางสอน-ตารางสอบ   อุไลรัตน์ แตงอยู่สุข (เปิ้ล)  1466
 ตารางสอน-ตารางสอบ   นฤมล เรืองเดช (มิ้น)  1189
 จัดสอบประจำภาค ทุจริตในการสอบ   ลลิตา สุดจิตต์ (แอม)  1466
 การย้ายคณะ-สาขาวิชา การแก้ไขเกรด   สหภัทร นุชทองคำ (ต้อ)  1189
 มฉก.19 คำร้องทั่วไป เรียนข้ามสถาบัน   สมหมาย หมันการ (เหม)  1189

 

 

 เรื่องที่ติดต่อ  ผู้รับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์
 ควบคุมดูแลงานแผนสำเร็จการศึกษา  ฐิติมา จ้อยศิริ (ติ) 1458
 เอกสารสำคัญทางการศึกษา และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  กชกร ศูรศรีพันธเพียร (ตู๋) 1458
 เอกสารสำคัญทางการศึกษา และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  สาโรช สารชาติ (สาโรช) 1458

 

 เรื่องที่ติดต่อ   ผู้รับผิดชอบ   หมายเลขโทรศัพท์ 
 ควบคุมดูแลงานแผนประมวลผลและสารสนเทศ  ประวัติ วุฒิวงศ์ (โจ) 1467
 ดูแลเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเรียน  ศิราภรณ์ รอดศิริ (จิ๊บ) 1467
 ดูแลเว็บไซต์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จักรกริช ก้อนแก้ว (โอ) 1684

 

 เรื่องที่ติดต่อ   ผู้รับผิดชอบ   หมายเลขโทรศัพท์ 
 ควบคุมดูแลงานสำนักงานเลขานุการ  บุบผา กลิ่นพุฒ (ผา) 1192
 งานทำบัตรประจำตัวนักศึกษา,งานธุรการและสารบรรณ (จัดเก็บเอกสาร)  จันทราภา ตรีเพ็ชร (แหม๋ว) 1192

 

ติดต่อเราได้ที่

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด - กม.ที่18) อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1190 โทรสาร 0-2312-6412