ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กรอกข้อมูล  
   
  รหัสนักศึกษา
 


กรุณากรอกรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อแสดงรายละเอียดของนักศึกษา

หมายเหตุ ห้องสอบ 8-149 หมายถึงห้องสอบที่หอประชุม
นักศึกษาที่ลืมบัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประชาชน/ใบขับขี่/บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเข้าสอบ
หากไม่นำบัตรใด ๆ มา กรุณาติดต่อ สำนักทะเบียนฯ เพื่อทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท

หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด (กม.ที่18) อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1190
ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล